Bezpłatna dostawa IGLACO Bezpłatna dostawa od 200 zł

kontakt do iglaco 33 443 68 00 (7.00-15.00)

 iglaco opiniebezpieczeństwo

 iglaco rabaty, kuponyrabaty wyprzedaże

Sankowe szaleństwo

 Sankowe szaleństwo

 
Waluty
Porady ogrodnicze - BLOG
Praktyczne porady ogrodnicze do skutecznego zastosowania w Twoim ogrodzie.
Program lojalnościowy

      Regulamin Programu lojalnościowego iglaco.com    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu internetowego: www. iglaco.com oraz stacjonarnego (ul. Sosnowa 3b, 43-322 Pisarzowice).
 2. „Organizatorem” Programu Lojalnościowego  jest Iglaco.com z siedzibą w 43-332 Pisarzowice, ul. Sosnowa 3b

CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu iglaco.com.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest:

Slep internetowy:

- zalogowanie się do sklepu/ stworzenie konta. Przy każdym zakupie Uczestnik otrzymuje na swoje konto określoną liczbę punktów przypisaną do każdego produktu 1pkt. za każde wydane 25 PLN

Sklep stacjonarny:

 - odebranie Karty Klienta oraz uzupełnienie formularza w sklepie stacjonarnym iglaco.com. Przy każdym zakupie Uczestnik otrzymuje na swoją kartę określoną liczbę punktów, przypisaną do każdego produktu (w postaci naklejek) 1pkt. za każde wydane 25 PLN

Uwaga: Klient może otrzymać dodatkowe punkty:

 1. Zapis do newslettera 10 punktów,
 2. Dodanie opinii o produkcie 1 punkt.

ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Iglaco na kwotę minimum 25 PLN otrzyma naklejkę na swojej Karcie Klienta lub w przypadku sklepu internetowego, otrzyma punkty na indywidualne konto.
 2. Za jedno wydane 25 PLN zł należy się jedna pieczątka lub 1 pkt. na konto Klienta.
 3. Wielokrotność kwoty 25 PLN powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów/ naklejek.
 4. Klient otrzymuje naklejkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów. Klient otrzymuje punkty wyłącznie w kasie sklepu internetowego, w momencie i dniu dokonania zakupów, gdy status przesyłki widnieje jako: „przesyłka wysłana”.
 5. Po zebraniu przez Klienta naklejek lub punktów na konto, w okresie roku od momentu wydania karty klientowi przysługuje wymiana punktów na zakupy w dowolnym sklepie Iglaco.

Przelicznik: 1 pkt.= 1 PLN na dowolne zakupy.

 1. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.
 2. Rabat jest do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od założenia karty.

 

REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Iglaco.com z siedzibą w Pisarzowicach (43-332) przy ul. Sosnowej 3b.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z biurem Obsługi Klienta Iglaco, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@iglaco.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym firmy Iglaco oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym firmy Iglaco i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że Uczestnik programu lojalnościowego firmy Iglaco ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@iglaco.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego pobierz
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium