Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł

Program lojalnościowy - Sklep internetowy z roślinami, akcesoriami ogrodniczymi i budowlanymi iglaco

Bezpłatna dostawa IGLACO Bezpłatna dostawa od 200 zł

kontakt do iglaco 33 443 68 00 (7.00-15.00)

 iglaco opiniebezpieczeństwo

 iglaco rabaty, kuponyrabaty wyprzedaże

Sankowe szaleństwo

 Sankowe szaleństwo

 
Waluty
Porady ogrodnicze - BLOG
Praktyczne porady ogrodnicze do skutecznego zastosowania w Twoim ogrodzie.

bonusik iglaco

Program BONUSIK IGLACO

      Regulamin Programu BONUSIK IGLACO 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady działania Programu BONUSIK IGLACO dla Klientów sklepu internetowego: iglaco.com
 2. „Organizatorem” Programu BONUSIK IGLACO jest firma IGLACO z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała ul. Michałowicza 12

CEL PROGRAMU BONUSIK

Program lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu iglaco.com.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Programu BONUSIK IGLACO  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Unii Europejskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Z uczestnictwa w Programie BONUSI IGLACO wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie BONUSIK IGLACO są:
 • Rejestracja / założenie konta w sklepie iglaco.com.
 • Akceptacja regulaminu sklepu i regulaminu Programu BONUSIK IGLACO

 

ZASADY PROGRAMU BONUSIK IGLACO

 1. Podstawową korzyścią Programu BONUSIK IGLACO jest wynagradzanie uczestników / klientów punktami, za określone czynności.
 2. Przy każdym zakupie Uczestnik otrzymuje na swoje konto określoną liczbę punktów przypisaną do każdego produktu 1 punkt za każde wydane pełne 25 PLN (Przykład: Dokonując zakupu za 134 zł otrzyma na swoje indywidualne  konto 5 pkt.)
 3. Zapis do newslettera -przypisanie do indywidualnego konta Uczestnika jednorazowo 10 punktów
 4. dodanie opinii o zakupionym produkcie - przypisanie do indywidualnego konta Uczestnika jednorazowo 1 punktu
 5. Punkty nie są naliczane za produkty znajdujące się w promocji lub wyprzedaży.
 6. Klientowi punkty są przypisane do indywidualnego konta w sklepie iglaco.com w momencie, gdy status przesyłki widnieje jako: „przesyłka wysłana” lub "odebrana"
 7. Podczas dokonywania kolejnych zakupów, klient może w każdym momencie zebrane punkty wydać na opłacenie zamówienia. 
 8. Podczas opłacania zamówienia punkty przeliczane są na PLN według przelicznika: 1 punkt = 1 PLN

 

REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem BONUSIK IGLACO Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie BONUSIK IGLACO odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest iglaco.com z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ul. Michałowicza 12

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z biurem Obsługi Klienta Iglaco, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@iglaco.com

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym firmy Iglaco oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym firmy Iglaco i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że Uczestnik Programu BONUSIK IGLACO ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@iglaco.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu BONUSIK IGLACO, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego pobierz
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium