• Zwroty i reklamacje

                   

ZWROT / WYMIANA

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ POUCZENIE

Dokładamy wszelkich starań aby jakość naszych produktów była na jak najwyższym poziomie. Staramy się realizować Państwa zamówienia najlepiej jak potrafimy i najszybciej jak to jest możliwe.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy żywych roślin.

W naszym sklepie masz 14 dni na zwrot zakupionych produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W celu dokonania wymiany/zwrotu należy odesłać do nas zamówiony towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, a następnie jak najszybciej dokonać nowego zamówienia.

Zarezerwujemy wybrany przez Państwa produkt, aby nie został wyprzedany. Można od razu opłacić nowe zamówienie, a my niezwłocznie go wyślemy. Po otrzymaniu zwrotnej paczki odeślemy wcześniejszą należność na konto (maksymalnie do 7 dni roboczych od otrzymania paczki).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas: Magazyn IGLACO ul. Dworska 30 (wjazd od ul. Długiej) 43-354 Czaniec o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na ww. adres, lub pocztą elektroniczną na adres: info@iglaco.pl).

Nie odbieramy paczek ze zwrotami, które zostały wysłane do nas za pobraniem.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie Twoje płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgłosisz inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odeślij lub przekaż nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, nie wysyłaj paczki za pobraniem (nie będziemy przyjmować takich przesyłek).

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

REKLKAMACJA

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Reklamacje w sklepie Iglaco.com są przyjmowane poprzez każdy kanał komunikacji, którym można złożyć zamówienia. Jednakże czas rozpatrzenia reklamacji będzie różny, w zależności od sposobu jej złożenia.

Masz prawo po wykryciu wady:

  • Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • Żądać usunięcia wady.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: numer zamówienia, opis niezgodności towaru, dokumentację zdjęciową, która w wyraźny sposób pokazuje wadę towaru.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Twojego oświadczenia lub żądania (Reklamacje złożone droga mailową, telefoniczną, listem, sklep iglaco.com zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie 21 dni roboczych).

Możesz skorzystać z wzoru oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Dostarcz rzecz wadliwą na nasz koszt (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 500-840-578) na adres Magazyn IGLACO ul. Dworska 30 (wjazd od ul. Długiej) 43-354 Czaniec

Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy ponosisz część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Możesz alternatywnie żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana od roku od momentu jej wydania. Twoje uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: info@iglaco.pl