• Agrowłókniny białe szerokość 0,8 m

  • Parametry